YHDISTYS

Lappeenrannan Maanpuolustusnaiset ry (Lpr MN ry) on maanpuolustushenkinen naisyhdistys, joka perustettiin 14.12.1994.
Toimintaamme ohjaa Maanpuolustusnaisten Liitto ry (MNL ry).

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä maanpuolustus-aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä lisätä arjen turvallisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Toimimme yhteistyössä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Jäseneksi voi liittyä kaikki yli 15 –vuotiaat naiset.